Jens Peter Hansen
kandidat til byrådet i Purhus kommune Ny Randers

Jens Peter Hansen - kandidat til byrådet i Purhus kommune

 

Kære besøgende
Du finder her en præsentation af Jens Peter Hansen, kandidat til byrådet i Purhus kommune og opstillet som nr. 5 på liste V.

Du vil kigge forgæves efter smart web design - det er irrelevant i denne sammenhæng (se i stedet min firma side).

Formålet med disse sider er at synliggøre mine holdninger. Er du enig håber jeg på din stemme - er du uenig kan du skrive til mig her.

 

 

Valgflæsk? - det fås i rigelig mængder i disse dage. “Køb” af “flæsk” er et spørgsmål om tillid til kokken. Bedøm selv - læs hvad “kokken” egentlig er for en person ...Læs mere..

Åbenhed? - i TV Østjylland gav borgmesteren udtryk for åbenhed - det har fået mig til at grave en sag frem, der viser et helt, helt andet billede .Læs mere..

 

 

 

 

 

Noter fra byrådsarbejdet

 

 

 

 

Forslag til budgetanalysen 2003 - som bekendt er selve analysen fortroligt materiale, så derfor har jeg ikke lov til at afsløre, hvorvidt de af mig stillede forslag overhovedet kom med i analysen.

 

Denne side er fra valgkampen i 2001, hvor vælgerne viste
mig den tillid at stemme mig ind med 290 personlige stemmer.
Siden vil naturligvis blive opdateret til KV 2005.
Indtil da kan du her læse mine ytringer seneste 4 år.

Holdninger

 

Ytringer seneste 4 år

 

Indlæg i valgkampen

- en række punkter, som jeg finder væsentlige og har en mening om:

Åbenhed
Borgerne bør informeres inden beslutninger træffes, så vi kan udnytte ... Læs mere..

Mennesket fremfor systemet
Jeg tror på, at ethvert menneske har en trang til at tage ansvaret .... Læs mere..

Børn & unge
Lad målet være kreative, selvstændige, ansvarlige mennesker med demokratisk forståelse og evnen til at lære - hele livet... Læs mere..

Økonomi
Så snart pengene er røget ind i den offentlige kasse, vil de blive anvendt af politikere, der får fornøjelsen og æren af at “købe” noget uden selv at skulle betale .. Læs mere..

Miljøet
Spørgsmålet er ikke om vi skal have et godt miljø, men hvordan vi får det .. Læs mere..

Landdistrikter
Purhus tilbyder landlivets glæder uden at folk skal give afkald på de større byer’s arbejdspladser og fornøjelser .. hvis vi vil ...Læs mere..

 

- jeg betragter forskelle og uenighed som noget positivt. Det er den bedste garant for, at problemstillinger får en seriøs behandling. Her er mine bidrag fra de seneste 4 år:

Fy Fy Skamme Kirk -  ironisk kommentar til socialdemokratisk rygradsreaktion på “afvigende” meninger.

Budgetforlig - en lukket affære Enighed er da udemærket, men det er uenigheden, der åbner op for nytænkning, alternative indfaldsvinkler, grundige analyser og som medvirker til at inddrage flest mulige kreative/intellektuelle/ følelsesmæssige ressourcer i processen.

Kommunalt brændesalg - “Vi” skal jo ikke tjene på det ..

Der er 3 slags løgn - en påpegning af halrapportens helt utilstrækkelige tal behandling

Hal(v) rapport .. at bruge rapporten til at optimere fordelingen af haltimer vil svare til at køre bil ved at styre efter et tildugget bakspejl.

Cykelhjelme og bekvemme hal faciliteter .. det er alt for snævertsynet alene at betragte "Huset" i Asferg som anlægsinvestering og driftsudgifter.

Håndbold i Laurbjerg - et indlæg om “Huset” inden det begreb blev lanceret.

Bemærkninger til kommuneplan - Om vindmøller, cykelstier og landdistrikter

Kommentarer til kommunalplanredegørelse - d. 14. sept. 1998 Bemærkninger om landdistrikternes udvikling, skoler, motorvejen, boligbyggeri, vedvarende energi og miljø, informationsteknologi og menneskelige ressourcer.

Problemsteder kontra ulykkernes fordeling - kommentarer til Hastighedsplan

Udlicitér hjemmeside
Udlicitér teknikken, nedpriotér formen og ret fokus mod indholdet. Det vil sikre os valuta for vore skattekroner

Men han har jo ikke noget på! - Da børn fra Asferg Skole tilbage i oktober besøgte borgmesteren havde han ikke nogen mening om forslaget om at flytte 7. klasse fra skolen

Borgermøde - en dybt fustrerende oplevelse af politikerne.

Sidste udkald for den sunde fornuft - for som anført af udvalgsformanden på borgermødet i Asferg, betyder økonomien forsvindende lidt for hvilken beslutning der skal træffes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- demokrati kræver, at folk ved, hvem og hvad de stemmer på. Jeg forsøger at “varedeklarere” mig selv her i valgkampen:

En guldgrube for kommunen
Det kan man kalde den store flok aktive Asferg borgere, der arbejder ihærdig for at placere Purhus kommune på landkortet. Hvornår vågner byrådet op?

Sådan får vi god økonomi
Aktiv politik for at tiltrække gode skatteborgere, samt investere som værn mod sociale udgifter. Læs mere..

Pasningsgaranti er ikke nok!
Helt fint at der afsættes flere midler til uddannelse af dagplejere. Burde dog være mange korte kurser i.s.f. 3 stk. 1-årige kurser. Læs mere..

Frimurerlogen
Tidl. amtsborgmester, socialdemokraten Ib Frederiksen kritiserer lukkethed Læs mere..

Udlicitering sparer 250.000 kr.
Glædelig nyhed!. Socialudvalget har sparet skatteborgerne 250.000 kr. ved at udlicitere. Læs mere..

Nyd de synlige politikere ?
Lygtepæle er ikke nok - den synlige politiker bør sørge for at komme frem med sine meninger - både før men især efter valget. Læs mere..

På forkant med IT?
Det er da vældig med gode intentioner, men man bør lige huske på, at IT ikke er et mål i sig - det kan derimod være et nyttig middel Læs mere..

Behov for landdistriktspolitik
En landdistriktspolitik skal starte ved gadekæret, og afspejle det som de enkelte landsbyer ser som problemer og muligheder Læs mere...

Tre gange valg - en god idé
Bortset fra at det bliver et surt slid at tælle op, kan jeg kun bifalde, at vi skal klare tre valg samtidig Læs mere...

Om demokrati og samarbejde
Det er uenighed, der skaber engagement, og hvis politikerne ikke tør være uenige - eller fremstår som alt for enige - så virker de som en lukket loge, der sammen forsvarer sig mod borgerne Læs mere...

Åbenhed - tid til forandring!
Åbenhed? Det går vi bestemt ind for siger borgmesteren. Erfaringerne viser noget andet Læs mere...

PC'er til byrødder: Ikke en kommunal opgave
Jeg skal være den første til at lovprise IKT, men køb af PC'er til byrødder er ikke en kommunal opgave Læs mere...

Godt nyt fra Asferg?
Afsæt blot 5 mill. i budgettet, men lad et nyt byråd afgøre, hvorvidt beløbet skal give skolen 385 m2 eller lokalsamfundet 1.900 m2 Læs mere...

Enighed for enhver pris?
Jette Iversen (V) og Bent Pedersen (K) ... . Eneste udvej for dem er at undlade at deltage i byrådsmødet Læs mere...

Rolleforvirring
De nuværende byrådspolitikere har besluttet at bruge 10 mill. kroner - hvilket dog er en slat penge - men det overlades  til den administrative chef for Teknisk Forvaltning at argumentere for beslutningen. Det burde være en opgave for byrødderne Læs mere...

Herligt - der er forskelle!
Berner Nielsen mener, at det er en kommunal opgave at lægge de enkelte partiers valgmateriale på Internettet - jeg mener ikke, der skal bruges kommunal arbejdskraft på denne opgave Læs mere...

Kommunal indlicitering
Indlicitering er vel et passende udtryk at benytte om kommunens tilbud til de opstillede lister forud for kommunalvalget: Send os blot jeres valgpropaganda, og så vil vi søge får at lægge det på Internettet ! Læs mere...


Ytringer seneste 4 år

Et godt sted at bo - Det er ærgerligt at byrådets visioner ikke rækker til at skabe en sammenhæng mellem kommunalplan, skolestruktur, erhvervsudvikling og landdistrikternes udvikling.

Kommentarer til flytning af  7. klasse På trods af ...Så skete der da det hvad ingen fornuftige mennesker havde troet muligt – at et samlet Byråd vedtog at fjerne 7. klasse fra Asferg Skole

44.000 i anlæg - 25.000 kr. i drift - konkret eksempel på udlicitering.

Purhus.dk og PurhusNet - hvad nu? - hvorfor to hjemmesider.

Jens Peter Hansen - nr. 5 på Venstres liste
Asfergvej 13 Hvidsten 8981 Spentrup
kontakt@jenspeterhansen.dk 86 47 95 21