Børn og unge - vor fremtid - deres fremtid

Mål:

Kreative,  selvstændige, ansvarlige mennesker med demokratisk forståelse
 og evnen til at lære - hele livet

Midler:
  • Pasningsgaranti er godt - udviklingsmuligheder er bedre
  • Skabe rammer for læring - ingen kan lære nogen noget
  • Tilbyde alternativer til PC og TV skærmen

Både som forældre og som samfund har vi et stort ansvar for, hvorledes vore børn og unge udvikler sig som mennesker. Selv om vi gerne vil, kan vi ikke bære dem gennem livet.  Derimod kan vi give dem et godt grundlag for at få en god tilværelse.

Og hvad er så det ?. Heldigvis forskellig fra menneske til menneske, men ved at styrke ovennævnte egenskaber - kreativitet, selvstændighed, ansvarlighed, demokratisk forståelse og evnen til at lære - giver vi den enkelte det bedste grundlag for at skabe sig en god tilværelse i et rart samfund.

Børn er utrolig lærenemme i en meget tidlig alder. Så hvorfor nøjes med pasningsgaranti - lad os stile mod udviklingsgaranti ved løbende og bevidst at stimulere børnenes naturlige nysgerrighed og lyst til at lære. Det er en opgave, der skal løses i fællesskab mellem  institutionspersonale, dagplejere og forældre med  løbende støtte fra special pædagoger. Den tid er heldigvis forbi, hvor herskende strømninger mente, at barndom og læring var modsætninger.

I gamle dage var opfattelsen, at børn startede i skolen med  “tomme hoveder”, hvor det så var lærerens opgave at sikre, at disse tomme beholdere blev fyldt med nyttig viden.  Det kaldes tankpasser-pædagogik. Nu har man da heldigvis erkendt, at det ikke er tilstrækkeligt blot at servere informationer for eleverne - det lærer de nødvendigvis ikke noget af. Læring sker inde i hovedet - når den lærende arbejder engageretkanten af sin kunnen. Undervisning i skolen skal ske ud fra denne indstilling og skabe de nødvendige rammer for at det lykkes - læs hvordan ved at klikke her.

Informationsteknologi (IT) bliver en naturlig del af vor tilværelse, og kan bruges til meget godt. Men vore børn og unge skal også kunne opleve glæden ved fysisk aktivitet - helst sammen med andre - i virkelighedens verden.  Holdsport som f.eks håndbold og fodbold er en utrolig god måde at lære om betydningen af samarbejde og sammenhold. Kommunen bør derfor kunne tilbyde tilstrækkelige faciliteter og således også kvittere for  en stor frivillig og ulønnet indsats i diverse foreninger.  

 

Jens Peter Hansen - nr. 5 på Venstres liste
Asfergvej 13 Hvidsten 8981 Spentrup
kontakt@jenspeterhansen.dk 86 47 95 21