Mennesket fremfor systemet

Mål:

Sikre det enkelte menneskes ret til og ansvar for sin egen tilværelse

Midler:
  • Systemet skal tilpasse sig mennesket og ikke omvendt
  • Lad penge følge personer og ikke system
  • Udstrakt grad af valgfrihed
  • Når systemet beslutter skal det ske i dialog med berørte personer

Jeg tror på, at ethvert menneske har en trang til at tage ansvaret for sit eget liv. Hvor markant denne trang er vil variere, og trangen kan sagtens kvæles af et system der mener at vide, hvad der er bedst for os alle sammen. Og så har vi bare at indrette os derefter.

Nej, vi er alle forskellige og vil noget forskelligt med vor tilværelse. Her skal systemet forsøge at støtte den enkelte ud fra hvad vi hver især vil. Måske kan det være svært at sikre millimeter retfærdighed på den måde - men hvad betyder det, hvis vi alle får det lidt bedre. Mens administrationen naturligvis gerne vil kunne følge nogle firkantede regler, må politikerne have modet til at stå på borgerens side og sikre, at systemet tilpasser sig den enkelte borger.

Systemets ydelser til borgeren vil ofte kunne gøres op i penge. Her er det vigtigt, at pengene følger borgeren og ikke bliver betinget af, at borgeren følger systemets “opskrift”. Børnepasning er et konkret eksempel - vil nogle forældre selv organisere pasningsordninger skal de naturligvis have en tilsvarende økonomisk støtte som hvad en tilsvarende pasning i det offentlige system ville koste.

Ved at lade pengene følge personen sikres en udstrakt grad af valgfrihed. Med større tilfredshed og ansvar for egen tilværelse som resultat. Og også med det resultat, at kvaliteten af ydelser til borgeren hæves og tilpasses bedre efter behovene. Konkurrence giver kvalitet !.

Kommunen har en række opgaver omkring regulering af hvad vi hver især kan foretage os f.eks via udarbejdelse af diverse planer (kommuneplan, lokalplaner). Det er nødvendig, da vi ikke hver især er i stand til at afveje hvad der er godt for mig contra skidt for naboen. Men kommunens regulering skal som grundlag have en forståelse for berørte lokale interesser. Det kræver at berørte informeres tidligt i et sagsforløb; at politikerne reelt lytter til de lokale, og er parat til at revidere egne forudfattede meninger.

At skifte standpunkt når man har fået mere information er ingen skam !!.

 

Jens Peter Hansen - nr. 5 på Venstres liste
Asfergvej 13 Hvidsten 8981 Spentrup
kontakt@jenspeterhansen.dk 86 47 95 21