Kommunal brændesalg

"Vi skal jo ikke tjene på det" var den kommunale forklaring på, at kommunen forleden solgte træ til spotpriser. Resultatet var, at al træ var revet væk inden det officielle salgstidspunkt.

Hvem er "vi"? - det er faktisk dig og mig og alle øvrige skatteborgere i Purhus Kommune. Hvad kommunekassen kan tjene, kan vi som skatteborgere spare. At sælge til højst opnåelige pris er den bedste sikring af, at kommunens træ - eller hvad det nu måtte være - kommer alle borgerne til gode.

Principielt er det også betænkelig, at kommunen sælger en vare til dumpingpriser, og således udsætter private erhvervsdrivende - i dette tilfælde brændselshandlere - for unfair konkurrence.

Næste brændesalg bør finde sted som en lille munter aktion eller ved, at borgerne indsender bud (mængder og pris), hvor buddene så honoreres fra den høje ende og nedad. Det vil sikre rene linier i forhold til skatteborgere og erhvervsliv, og vil også give flere kroner i kommunekassen.

 

 

Jens Peter Hansen - nr. 5 på Venstres liste
Asfergvej 13 Hvidsten 8981 Spentrup
kontakt@jenspeterhansen.dk 86 47 95 21