Økonomi - begrænsninger og muligheder

Mål:

Mest muligt for dine skattekroner !

Midler:
  • Intet er gratis !
  • Lad den dygtigste udføre jobbet - ligegyldig om privat eller kommunal - konkurrence giver kvalitet !
  • Tænk langsigtet og tænk i kvalitet

Det letteste ville her være med fede typer at love en lavere skatteprocent. Men skatteprocenten er ikke et mål i sig selv. Så længe vi som borgere for mere (service, livskvalitet, anlæg, ...) for vore skattekroner, end hvad vi hver især selv kunne have fået, bør vi være glade for at betale vor skat.

Men faren består naturligvis i, at så snart pengene er røget ind i den offentlige kasse, vil de blive anvendt af politikere, der får fornøjelsen og æren af at “købe” noget uden selv at skulle betale. Tilsvarende kan borgerne fristes til at tro, at noget er gratis, blot fordi kommunen betaler. Intet er gratis og om nødvendig bør der indføres symbolsk brugerbetaling, for at gøre dette klart for folk - tænk f.eks på bøder ved for sent afleverede bøger.

Så er der al den snak om udlicitering. Ordet har fået en negativ klang - og hvorfor det ?. Hvem af os køber som privatpersoner en vare eller tjenesteydelse, uden at sammenligne flere muligheder ?. Tilsvarende bør gælde for kommunen. Sammenligningen skal naturligvis omfatte både pris og kvalitet og andre forhold, som politikerne måtte lægge vægt på. Udlicitering eller mere korrekt - udbud (her kan kommunen også byde ind) vil sikre, at den dygtigste kommer til at udføre jobbet, og at vi derfor som borgere for mest muligt for vore skattekroner.

Jeg kan godt forstå, hvis du er skeptisk m.h.t. udlicitering. Umiddelbart forbinder vi vel nok alle det at spare penge med en dårligere kvalitet eller service. Derfor vil det på nogle områder være en god idé at vende tingene om. I stedet for at udlicitere et bestemt kvalitetsniveau og så bedømme indkomne tilbud på prisen, kunne vi udlicitere et bestemt prisniveau og så bedømme indkomne tilbud på kvalitet og service. En sådan udlicitering ville sætte kvalitet og service i centrum og tillige sikre, at firmaer med godt kendskab til de lokale forhold ville kunne være konkurrencedygtige.

    “Den danske velfærd skyldes den konkurrence, som lejrtænkningen har placeret hos modparten. Den skyldes, at Danmark kan konkurrere på verdensmarkedet. Ikke på pris, men på værdi. For at skabe et land, de myndige borgere kan være bekendt at leve i og en fremtid med valgmuligheder til alle, er sikring af konkurrencekraften et politisk mål af højeste prioritet. Ikke ved at producere billige varer, som højrefløjen tror. Men ved at producere værdifulde varer.” Citat fra hjemmesiden for bogen “Det nye Systemskifte” af Christine Antorini  m.fl.

Langsigtet tænkning og vægt på kvalitet vil ofte være det billigste i længden. Skal vi købe en Lada, en Golf eller en Mercedes. Du kender sikkert eksempler fra din egen privatøkonomi. Politikere mangler desværre modet til langsigtet tænkning - de vil gerne vælges igen !.

Jeg går ind for Golf’en - funktionel, holdbar og uden unødvendige dikkedarer.

 

Jens Peter Hansen - nr. 5 på Venstres liste
Asfergvej 13 Hvidsten 8981 Spentrup
kontakt@jenspeterhansen.dk 86 47 95 21