En landkommune tæt på byen - Purhus står stærkt

Mål:

Attraktive boliger i landsbyer og landområder - for folk med gode indtægter

Midler:
  • Sikre en god dækning med buskørsel til skole og fritidsaktiviteter
  • Etablering af cykelruter
  • Ingen ejendom bør tvinges på kommunale rensningsanlæg, så længe ejendommen har godkendt spildevandsafledning.
  • Boliger i landzone skal så vidt muligt friholdes for permanente gener fra landbruget

Purhus kommune har en særdeles gunstig beliggenhed. Kommunen er egentlig en landkommune, men med tæt afstand til Randers, og via motorvej til Århus, Hobro og Ålborg kan vi tilbyde landlivets glæder uden at folk skal give afkald på de større byer’s arbejdspladser og fornøjelser.

Og hvad er så landlivets glæder ?. I følge en undersøgelse foretaget af Vilstrup er det helt klart “Plads og frisk luft samt natur og rolige omgivelser”.  Så ønsker vi som kommune at tiltrække gode medborgere (med et godt skattegrundlag) skal vi ved administration af diverse love forsøge at sikre disse glæder. Jeg har helt bevist i ovenstående understreget “permanente gener” - at der en gang imellem lugter af gylle og møg hører nu engang til det at bo på landet. Hvor galt det kan gå, når kommunen ikke interesserer sig for boliger i landområder, kan du læse mere om i denne kronik.

I kraft af landbrugets strukturudvikling vil der fortsat blive nedlagt mange landbrug. I værste fald kan de blive “attraktive” for bistandsklienter med deraf følgende udgifter for kommunen. På Lolland kom det så vidt, at kommunen nedrev 50 boliger for at undgå tilflytning af sociale problemer !!.

Mere transport er en af ulemperne ved at bo på landet. For at afbøde dette er det vigtig med en velfungerende busordning til skole og fritidsaktiviteter. Tilsvarende bør der tænkes kreativt i cykelruter. Jeg skriver bevist cykelruter i.s.f. cykelstier for at pege på, at en vej til cykler ikke nødvendigvis skal følge de eksisterende veje. Hvorfor ikke benytte bestående markveje og følge levende hegn eller andre skel i landskabet ?. Det er en uskik, at vi som forældre kører vejene tynde med vore børn - de har bedre af selv at skulle gøre en indsats =cykle, men det kræver, at de sikkerhedsmæssige forhold er i orden.

Spildevand fra ejendomme i det åbne land nu også skal renses forsvarligt. Her mener jeg, at vi ud fra en økonomisk og miljømæssig vurdering bør opfordre til, at det sker ved nedsivnings- eller rodzoneanlæg på de enkelte ejendomme. Til gengæld vil jeg gøre mit til at ejendomme, der foretager en sådan investering, ikke senere kan blive tvunget på et kommunalt anlæg, sålænge at rensningen er miljømæssig forsvarlig. Det er faktisk sådan, at kommer kommunen forbi med en kloakledning, kan en ejendom blive tvunget til at tilslutte sig, uanset ejendommen har et godkendt, velfungerende anlæg selv !.

 

Jens Peter Hansen - nr. 5 på Venstres liste
Asfergvej 13 Hvidsten 8981 Spentrup
kontakt@jenspeterhansen.dk 86 47 95 21