Stem personlig på Jens Peter Hansen

Holdning & handling - to sider af samme sag hos Jens Peter Hansen

Land & by - vi har meget at give hinanden

 

 

space180
KVL

KVL forsker inden for husdyrbrugs - og veterinærvidenskab, jordbrug, miljø og
økologi, miljøkemi, jordbrugs- og fødevareøkonomi, planteproduktion og plantebiologi,
gartneri og frugtavl, landskabsforvaltning, landskabsplanlægning,
skovbrug, levnedsmidler og ernæring samt matematik, statistik, fysik og kemi.

KVL har ca. 3.500 studerende og knap 1,700 ansatte.

 

Landbohøjskolen til Randers

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal vurdere mulighederne for fusion mellem KVL og DJF og/eller universiteterne samt kigge på den geografiske placering. Udvalget skal aflevere sin rapport inden 1/12 -2005. Se kommissorium

Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har fået udarbejdet en rapport til belysning af udflytning af statslige institutioner. Heri peges på en udflytning af KVL til Århus-Viborg området, idet området har en høj koncentration af forskning og viden på landbrugsområdet. Her findes både Danmarks JordbrugsForskning, (DJF), Aarhus Universitet samt Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Dertil kommer store virksomheder som Danish Crown og Arla mv.

Videnskabsminister Helge Sander blev d. 31. oktober præsenteret for KVL til Randers i forbindelse med hans besøg i Venstres Valgkontor. Efter præsentationen fik han et kortfattet notat om KVL til Randers med hjem - du kan se notatet her (pdf fil)

En række forhold taler for at placere KVL ved Randers:

  • Central placeres med under 30 min. til henholdsvis Århus og Foulum og 45 min. til Ålborg Universitet.
  • Boligpriser i Randers er attraktive i forhold til København og Århus - dette fremmer, at nuværende medarbejdere flytter med over. Endvidere har Randers kommune attriktive landsbyer og landområder, der ofte værdsættes som boområder af medarbejdere på KVL.
  • Randers er stor nok til at være interessant for KVL’s 3.500 studerende - Århus er i forvejen overfyldt og Tjele har ikke meget at byde de unge
  • Randers som traditionsrig industriby har behov for et løft mod et højere uddannelsesniveau.
  • Randers har mange små firmaer, der kan optage og udnytte ideer fra forskningen - i 2005 var 11 ud af 30 såkaldte Gazelle-virksomheder i Århus Amt fra Randers.

Nu skal Randers kende sin besøgelsestid - alle gode kræfter bør trække på samme hammel med henblik på at få KVL til Randers

Kommunalvalget 2005 i Randers

Links:

Pressen skrev:

 

Jens Peter Hansen  •  Asfergvej 13   8981 Spentrup  • stem_paa@jenspeterhansen.dk   • 86 47 90 21  •   24 48 16 04