Kommunen og borgeren - om åbenhed

Mål:

Kommunen skal arbejde for borgerne og  sammen med borgerne

Midler:
  • Kommunen har ingen egen interesser udover at tjene/hjælpe borgeren
  • Kommunen skal involvere borgerne - gerne ved brug af informationsteknologi
  • Byrådsmødet skal gøres mere interessant - også spørgsmål i spørgetiden til sager på dagsordenen
  • Lad os inddrage og udnytte hele den idérigdom og viden, som  kommunens borgere har.

Jeg opfatter kommunen (byrådet + forvaltningen) som en i enhver henseende neutral offentlig myndighed, hvis fornemme opgave alene er at tjene kommunens borgere. Som offentlig myndighed har kommunen naturligvis ikke selvstændige interesser i forhold til borgerne. Skulle der blive rejst tvivl om hvorvidt kommunen har levet op til sit ansvar, er det selvfølgelig også i kommunens interesse, at eventuelle fejl kan blive erkendt og rettet eller forhindret gentaget.

Borgerne interesserer sig ikke for kommunalpolitik - de ved knap, hvem der sidder i byrådet. Jeg forstår godt denne manglende interesse. Der sker jo intet - alle er åbenbart enige om alt. Sådan ser det i hvert til fald ud, når menigmand hører noget fra  byrådet - d.v.s. på byrådsmødet, der er en kedelig forestilling, hvor hovedparten af tiden går med en søvndyssende oplæsning af en fyldig dagsorden. Beslutninger er truffet på forhånd.

Jeg efterlyser et mere dynamisk byrådsarbejde, hvor meninger brydes og synspunkter  præsenteres. Og dette må meget gerne ske inden eller sideløbende med, at sagerne er under behandling i udvalg m.m. Naturligvis ikke blot for at gøre byrådsarbejdet "spændende”, men for at give borgerne en mulighed for at kunne blande sig inden beslutningen er truffet.

Der er megen snak om udlicitering  - hvorfor ikke “udlicitere” problemstillinger til samtlige kommunens borgere - det må kunne give flere gode ideer, end hvad et fem personers udvalg kan præstere.

Informationsteknologien kan hjælpe os. Kommunen har en hjemmeside, men nytte af denne kræver, at referater fra møder gøres fyldigere - hvem mente hvad og hvorfor. Og at der bliver adgang til diverse baggrundsmateriale, analyser m.m.

Egentlig kan jeg ikke lide ordet informationsteknologi. Jeg foretrækker at kalde det kommunikationsteknologi. Kommunen kan informerere borgerne - godt nok - men endnu bedre  er det, at borgerne let og uformelt kan reagere via elektronisk post til de enkelte byrødder. Det er sagt, at tingstedet genfødes - alle kan komme til at deltage i beslutningsprocesser, hvilket stiller krav om åbenhed til de formelle beslutningstagere. Jeg  er parat.  

               

 

Jens Peter Hansen - nr. 5 på Venstres liste
Asfergvej 13 Hvidsten 8981 Spentrup
kontakt@jenspeterhansen.dk 86 47 95 21