15 oktober 2005

Pia stiller ikke op i Randers

Venstre har som bekendt et valgkontor på Rådshustorvet i Randers. Her fik jeg i dag en snak med en særdeles velinformeret borger. Vi var egentlig enige om det meste.
- Hvor han så ville sætte sit kryds? Så afgjort hos Dansk Folkeparti og det med den begrundelse, at de efter hans mening er det eneste borgelige parti med en ordentlig EU politik.

Han er næppe den eneste, der lader partipolitikken fra Christiansborg afgøre, hvor krydset sættes d. 15. november. Det er en skam - hverken Pia, Jelvig, Thorning eller Fogh stiller op i Randers og tilsvarende har Randers byråd ingen indflydelse på EU-politikken eller tilsvarende statslige anliggende.

Derfor - kig på det lokale: Hvilke væsentlige udfordringer ser du og hvem mener du bedst kan løfte disse? Så ved du hvor krydset skal sættes.