02 oktober 2005

Værdibaseret ledelse eller værdibaseret ledelse

Der har været en del skriverier om organisationsstrukturen i Ny Randers kommune. Kurt Helge Andersen (RL) lagde for, FOA ? Fag og Arbejde fulgte op med en høring, og Aage Stenz har fået sin utilfredshed fremlagt i flere omgange i Amtsavisen. De er alle utilfredse med den administrative styregruppes udspil om en organisationsstruktur funderet på Værdibaseret ledelse.

Ideen i Værdibaseret ledelse er, at dér hvor problemerne opstår, dér må informationerne om problemets art og kompleksitet også være størst. Derfor må organisationen være indrettet sådan, at de medarbejdere, der møder problemerne, så vidt muligt også skal løse dem ? og har kompetence og beføjelse til det.

Jeg forstår simpelt hen ikke utilfredsheden, der (hvis jeg da ellers forstå det) går på en for bureaukratisk model; intet ansvar hvor der arbejdes med tingene, udelukkelse af medarbejderindflydelse og manglende overensstemmelse med Randers Modellen, også kaldet værdibaseret ledelse (citat Amtsavisen). Er du også forvirret?

Min opfattelse er, at megen af utilfredsheden hænger sammen med, at forvaltningsmæssig organisationsstruktur blandes sammen med muligheder for politisk indflydelse. Lad os holde skidt for sig og kanel for sig. Organisationsstrukturen skal sikre, at politiske beslutninger udmøntes effektivt og serviceorienteret i forhold til borgerne. Organisationsstrukturen skal IKKE sikre FOA eller andre nogen speciel politisk indflydelse ? deres medlemmer er borgere på lige fod med andre borgere, der som enkeltpersoner eller medlemmer af diverse brugerbestyrelser etc. kan forsøge at påvirke politikerne.