16 april 2007

Fagforeningspolitik igen-igen

Taxinævn: Igen oplevede vi hvordan flertallet åbenbart føler sig så forpligtigede ift. fagforeningerne, at man helt glemmer, at vi er en offentlig myndighed med ansvar for at behandle alle borgere lige og i overensstemmelse med lovgivningen.

Det var således magtpåliggende for Soc.+Radikale+Beboerlisten, at der skal være repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation i nævnet. Dvs. man er tvungen til at være medlem af 3F for at få sæde i taxi nævnet. Som bekendt har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol stadfæstet, at der er organisationsfrihed.

Jeg må indrømme, at jeg må have sovet i timen, da vi havde sagen i Miljø- og Teknik udvalget. Nu fik jeg den borgerlige gruppe med på et ændringsforslag - stillet af Frank Nørgård - hvor vi ønskede repræsentanter valgt blandt samtlige arbejdstagere uanset om eller hvor disse måtte være organiseret. Vort forslag blev stemt ned, hvilket fik Amtsavisens leder til at benytte overskriften "Har I slet ingen skam i Livet?" om det røde flertals manglende tiltro til, at chaufførerne selv er i stand til at vælge deres repræsentanter.

Sammen med Erik Busk stemte jeg som de eneste to mod hovedforslaget - jeg kan ikke acceptere en kommunal afgørelse, der reelt indeholder elementer af foreningstvang.

Etiketter: