09 oktober 2007

Skattetrykket ødelægger velfærdssamfundet

Så har nobelpristager i økonomi, professor Edward Prescott sat vægt og teori bag den frygt, jeg i stigende grad føler ift. skattens betydning for det danske velfærdssystem. Af lederen i Jyllandsposten 9. oktober fremgår at:

»Der er ingen skat på fritid, men der er skat på arbejde. Jo højere forskellen er, des mere fritid vil folk vælge,« lyder budskabet fra den amerikanske nobelpristager. Den sandhed vil for alvor blive synlig herhjemme fra 2009, når mellemskatten afskaffes. Da vil alle, der tjener mere end godt 30.000 kr. om måneden, opleve en skattemur, idet de stiger fra 43 til 63 pct. i skat af enhver ekstra tjent krone. De, der har mulighed for at gå på reduceret tid, vil ifølge professor Prescotts modeller gøre det.

Akkurat som jeg fremlagde det under byrådets vedtagelse af budget 2007: Vi vil i stigende grad se at de, der nu yder de største bidrag til den fælles samfundskasse, i stigende omfang vil vælge tiden - det mest kostbare for rigtig mange - frem for kronerne, som de egentlig godt kan undvære. At man tilpasser sin arbejdsindsat således, at den skattepligtige indkomst netop holdes under topskatten - f.eks. ved kun at arbejde 9 i stedet for 12 månder pr. år.

Det er slet ikke sådan en udvikling Danmark har brug for nu - slet ikke! Glem småmisundelse og Jantelov og lad folk selv beholde en fair del af deres tjente penge - det skylder vi samfundets svageste. Når "skaffedyrene" begynder at omprioritere mellem tid og kroner kommer den fælles kasse til at mangle rigtig mange penge.

Læs f.eks. Why Do Americans Work So Much More Than Europeans?

Etiketter: