18 december 2008

Fakta om fredeliggørelse af midtbyen

Amtsavisen 19-12-2008
Diskussionen om en fredeliggørelse af midtbyen bør ske med afsæt i de faktiske forhold. Derfor denne redegørelse:

I 2007 blev der målt en daglig trafik på 5.900 køretøjer på Østervold og 1.350 tog turen gennem Sløjfen.

Forsøget med gennemkørselsforbud har reduceret trafikken på Østervold med 20-25 % og trafikken i Sløjfen (Burschesgade) med 7-8 % i forhold til 2007 tallene.

Processen omkring fredeliggørelse af bymidten startede med et borgermøde 26. februar, og siden er der foretaget internetundersøgelse; afholdt workshop med Borgerpanelet og der er afholdt møder med Randers Cityforening, Randers Handelsråd, Randers erhvervs- og udviklingråd, Hotel Randers, Ældrerådet, Handicaprådet, Taxa samt en beboerforening. Resultatet af disse aktiviteter blev præsenteret for os politikere på et seminar den 14. august.

Såfremt Byrådet vedtager indstillinger fra Miljø- og Teknikudvalget vil det betyde at
  • der fortsat må køres på øverste del af Østervold, således at der er afsætningsmulighed ved Slotsgade
  • kørsel til læger i området fortsat er tilladt,
  • der mistes i alt 61 parkeringspladser: 18 på Østervold, 11 i Storegade, 11 i Middelgade og 21 i Sløjfen. Der er mere end 1.100 P-pladser indenfor centerringen,
  • der efter køreplansskifte 09/10 ikke længere vil køre busser på Østervold.

Indstillingen om at lukke for trafik i Sløjfen og Storegade/Middelgade blev vedtaget af et enigt udvalg.

Transportrådet udarbejdede i 1997 rapporten Trafik og erhverv i danske bymidter. Alle vil blive klogere af at læse denne, og mange vil kunne plukke resultater, der understøtter egne synspunkter. Mit ?pluk? er at undersøgelserne viste, at de handlende typisk er væsentligt mere forbeholdne end kunderne i f.eks. vurderingen af parkeringsforhold og at cyklen er klart hurtigst, når det drejer sig om tilgængelighed til bymidten.

Etiketter: