12 november 2009

Flatrate familiekort til busser

Mit forslag om flat rate familiekort til busser præsenteres i denne pressemeddelelse og du kan høre et kort interview om ideen i P4 Østjylland

Etiketter: ,

07 november 2007

Men det virker jo...?

Har netop været til borgermøde i Sødring Forsamlingshus. Stort fremmøde - måske 130-140 inkl. den halve direktion, borgmester og et par udvalgsformænd.

Temaet for aftenens møde udkrystalliserede sig hurtigt i det famøse hus på havnen, opstribninger og opmarchbåse og ikke at forglemme hegnet, der fik en tysk tilflytter til at mindes Checkpoint Charlie (Berlinmuren). Ingen brokkede sig over de tekniske problemer og dermed ustabile sejlads med kabelfærgen!

Jeg forstår så udemærket godt borgerne. Blev selv forbløffet, første gang jeg så hvordan huset er placeret og undrede mig senere over hegnets nødvendighed, da det kom op. Jeg sidder i Færgeudvalget og spurgte ved given lejlighed ind til placeringen. Af svaret fremgik tydeligt, at placering og udforming alene er sket ud fra driftstekniske betragtninger - det skal være nemt at gå fra færge til hus, og af sikkerhedsmæssige årsager skal der være hegn, bom og afstribninger.

Forunderligt, at det er lykkedes at lave det så galt taget i betragtning alle de dygtige folk, der sikkert har været involveret. Eller er det netop derfor? Eksperterne har måske alene forholdt sig til deres afgrænsede del af projektet "Ny kabelfærge", og udvalget er et tværkommunalt FÆRGEudvalg - der har ikke været nogen til at advokere for borgernes interesser.

Etiketter:

17 juni 2007

LAG - så sker der endelig noget

Og det kommer til at gå hurtigt! Der bliver afholdt såvel informationsmøde som stiftende generalforsamling onsdag. 27. juni i Kulturhusets store sal med start kl. 18.30 - se mere på http://www.purhusnet.dk/Aktiviteter/LAG/lag.html. Enhver, der interesserer sig for udviklingen af landdistrikter bør møde op. Det er vigtigt, at få valgt den bedst mulige bestyrelse.

I Randers kommune har vi rigtig gode forudsætninger for at udvikle kommunen, så vi kan tilbyde alle bo og leveformer dækkende lige fra bylivet i "storbyen" Randers over villakvarterer i byer som Spentrup, Stevnstrup, Harridslev og Langå eller det tætte sammenhold i en lang række landsbyer og naturligvis er der også rigtig gode muligheder for beboelse i det åbne land.

Det kræver, at der skal gøres en indsats, der som minimum fastholder nuværende basale servicetilbud inden for dagligvarehandel, skole, børnepasning, sportsanlæg og transportmuligheder, og naturligvis skal der være 100% bredbåndsdækning. Det må ikke være for besværligt at bo i landdistrikter.

Etiketter: