10 marts 2007

Visioner for Randers kommune

Så har byrådet brugt et par dage på at opstille visioner for Randers kommune år 2016. En spændende proces dygtig ledet af konsulenterne Lars Lundgaard og Ole Bladt-Hansen, der bl.a tog afsæt i interviews med samtlige medlemmer af byrådet.

Ideen med visionen er, at det skal være en fælles vision, som hele byrådet står bag. Derfor bliver en sådan vision rimelig tandløs fyldt med almindeligheder hentet fra den politiske midterbanes standardsamling over gode politiske intentioner.Bevares - der kom skarpe forslag i processen, men sådanne forslag måtte konsulenterne nødvendigvis lade passere eller gøre så "runde", at alle kunne gå ind for dem.

Dertil kommer, at byrådsedlemmer altså har ganske svært ved at se ud over de problemer og avisoverskrifter, der præger dagligdagen. Det er svært at forestille sig de muligheder, som f.eks. fortsat udvikling indenfor IT vil give samfundet anno 2016.

Set i bakspejlet burde vi have investeret i en inspirationsdag, hvor diverse "fremtidsskuere" som f.eks.Preben Mejer eller Peter Hesseldahl havde givet deres bud på, hvilke muligheder og problemer, de forventer i 2016. Forudsætningen for at kunne opstille en vision er, at man har indsigten elle fantasien til at tænke tanken. Nu skal visionen så ud i offentlig høring, og forhåbentlig resulterer det i - undskyld udtrykket - en række af visionære forslag.


Etiketter: