16 oktober 2009

Østjyske politikere har grå hår - interview i DR Østjylland

16. okt. 2009 06.41 Østjylland

Grå hår er ikke et krav i østjysk kommunalpolitik - men det er et gennemgående fænomen.

52 år i gennemsnit
P4 Østjylland har lavet en rundspørge blandt kommunalpolitikerne, og gennemsnitsalderen for respondenterne er 52 år, og den relativt høje alder overrasker ikke kommunalvalgsforsker, Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet.

- Vi har faktisk ganske præcise tal for hele landet, og der kan vi se, at de østjyske kommunalpolitikere faktisk ligner landsgennemsnittet rigtig godt.

Havde frygtet højere alder
Jens Peter Hansen fra Venstre er politiker i Randers Kommune. Han er selv 52, og havde egentlig frygtet et højere gennemsnit.

- Jeg er egentligt positivt overrasket over, at det ikke ser værre ud, og grunden til at jeg er overrasket er, at tidspresset på kommunalpolitikere har sådan et omfang at, det ikke er realistisk for børnefamilier at deltage seriøst i kommunalpolitik - så skal man ihvertfald være af en særlig støbning.

Ønsker flere unge
Og som 52-årig, så ser Jens Peter Hansen meget gerne, at der komme flere unge ind i kommunalpolitik.

 - Man glemmer de negative ting, som man har været igennem. Man husker kun de positive ting, derfor er det vigtigt, at vi har nogle på alle alderstrin, der kan fortælle os, hvordan virkeligheden egentligt ser ud.

Børn giver politisk interesse
Ulrik Kjær mener, at noget af grunden til de manglende unge politikere er, at de unge først får kontakt med kommunen, når de begynder at få børn. Det betyder, at eventuelle problematikker først bliver relevante i en relativt høj alder.

Etiketter:

04 april 2009

Sognerødder eller byrådsmedlemmer?

Lederskribentens refleksioner over hvad der lidt humoristisk kaldes ?En sammenbragt sognerådsliste? er egentlig ganske relevante. For hvad er bedste metode til at opstille en liste til et kommunalvalg?

Det afhænger naturligvis af, hvilken vægt der lægges på forskellige hensyn.

Bredest mulig demokratisk deltagelse er af Venstre i Randers tillagt største betydning. Derfor har vi lagt arbejdet med at finde og prioritere kandidater ud til vore syv lokale foreninger. Herved deltager rigtig mange i dette arbejde, og lokalforeningens medlemmer har et godt kendskab til de opstillede, når de som forleden aften afgør hvem, der skal være kandidat og i hvilken rækkefølge.

Kandidaternes endelige placering på den fælles liste er simpel matematik ? dette beregnes ud fra antal medlemmer i de enkelte lokalforeninger.

Vores fremgangsmåde betyder, at kandidatlisten ikke udtrykker nogen samlet prioritering. I Venstre føler vi ikke det store behov for en sådan prioritering ? vi har tillid til, at borgerne selv kan finde ud af at sætte krydset.

Her er det afgørende at Venstre ? i modsætning til nogle andre partier ? har sideordnet opstilling. Det betyder, at alene antallet af personlige stemmer vil afgøre, hvem der bliver valgt blandt Venstre?s kandidater. I 2005 blev nr. 28 på listen valgt ind, hvilket fint illustrerer, at vi både kan tilstræbe størst mulig lokal demokratisk deltagelse og få valgt byrådsmedlemmer frem for sognerødder.

Etiketter:

28 maj 2008

Trussel eller tilbud?

Den radikale Mogens Nyholm bruger uendelig med energi på at skælde ud på regeringen. Senest har hans tema været regeringens krav om, at kommunerne overholder de beløb, der ligger i anlægsbudgetter for 2009. "VK regeringen bremser udviklingen i Randers" siger manden, der har det politiske ansvar for, at en lang række erhvervsvirksomheder (landbrug) bremses i deres udvikling pga. langsommelig sagsbehandling.

I byrådssalen d. 26. maj supplerede han sine beklagelser med, at regeringens stramme styring kan ende med at lokalpolitikere opgiver ævred. Var det ment som en trussel eller et tilbud?

Men Nyholm har jo ret - såfremt man ønsker indflydelse på de overordnede økonomiske rammer for det danske samfund bør man droppe det lokalpolitiske arbejde og i stedet søge ind på Christiansborg. Jeg ønsker Nyholm al mulig held og lykke.

Etiketter:

29 marts 2008

Så rablede det igen for Nyhuus

På byrådsmødet d. 26. marts havde vi en lang diskussion om Helhedsplan for skoleområdet. Fra borgerlig side forsøgte os med et forslag om, at vi skal hører skolebestyrelser, lærere og forældre, inden vi træffer beslutninger. Socialdemokratiet, Radikale og Beboerlisten mener ikke at kunne debattere noget som helst med henvisning til deres valgløfte om ikke at lukke skoler i denne valgperioder (og vi snakker altså skolestruktur for de næste 10 år!).

Da Nyhuus skal runde debatten af rabler det fuldstændig for ham: Dybt forundret må vi høre på, at han lægger to læserbreve skrevet af ikke-byrådsmedlemer til grund for, hvad vi borgerlige mener! Han havde sågar medbragt udklippene! Du kan høre farcen via dette link - "spol" frem til slutningen af optagelsen Helhedsplan for skoleområdet eller læs vedhæftede udskrift (link herunder).

Jeg valgte at forlade byrådssalen - det var simpelthen aldeles barnagtigt og det af ham, der rent teknisk har titlen som borgmester.
Nyhuus-inddrager-laeserbreve-i-byraadsdebat.doc

Etiketter: ,

05 juni 2007

Sprøjtegift fosser ned i grundvandet?

Sådan sagde den radikale formand for Miljø og Teknik under byrådets debat om vilkår for bortforpagtning af landbrugsjord.

Måske derfor, at han under byrådsmødet drak 4 flasker kildevand, selvom det indebærer en miljømæssig belastning i form af energiforbrug til lastbiltransport og produktion af plastikflasker.

Han kunne rolig have drukket vandet fra hanen - selvfølgelig er det noget pjat at komme med en udmelding om, at sprøjtegifte fosser ned i grundvandet.

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) overvåger løbende grundvandet. Det har de gjort siden 1989. Nyeste rapport er Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Fra denne rapport kan man klikke sig ind på et interaktivt kort med markering af alle vandværker. Hvor der er fundet prøver over grænseværdien på o,1 my er vandværket markeret med rød farve. I Randers kommune gælder det for boringer i Langå (7/2006), Øster Tørslev (2/2002) , Hald (1/2002) og Ølst (4/2000). Tal i parenteser angiver prøver over grænseværdi og seneste år for fund over grænseværdi.

Alle fund over grænseværdi skyldes 2,6-Dichlorbenzamid bedre kendt som BAM, der typisk stammer fra Prefix, der blev forbudt i 1996. Prefix blev brugt til at strø på grusbelægninger og lignende befæstede arealer - dvs. det blev ikke benyttet på landbrugsafgrøder.

For god ordens skyld bør nævnes, at grænseværdien på 0,1 my ikke er en sundhedsmæssig bestemt værdi, men alene et EU niveau for pesticidfrit drikkevand. Ud fra Cohr og Simonsen (2004) kan det beregnes, at en voksen kan tåle at drikke 1.750 m3 om dagen af vand, hvor indholdet af BAM er på den nuværende grænseværdi (se side 186)

Etiketter: ,

08 maj 2007

Radikale: Så oprandt dagen

D. 7. maj 2007 går over i historien som en "radikal" mærkedag. Det var dagen, hvor Khader m.fl. forlod partiet men også dagen, hvor Det Radikale Venstre i Randers stemte som han talte selv om det gik mod Nyhuus og for første gang vippede flertallet til den borgelige side.

Hvor tit har vi ikke hørt Det Radikale fremføre alle de fornuftige argumenter, for derefter blot at komme med et "men" og så en som regel tynd forklaring på, hvorfor han alligevel stemte med Nyhuus.

Den konkrete sag drejede sig om et tilskud på ca. 1.6 mio. i tilskud til en tilbygning til Erhvervsakademiet Minerva. Egentlig slet ikke nogen oplagt sag - jeg havde lige så gerne set pengene anvendt til vore nedslidte folkeskoler, og jeg tiltror Erhvervsakademiet så megen ansvarsfølelse, at det ville de sikkert sagtnes kunne forstå.

Etiketter:

19 marts 2007

Havneomlægning - hvor svært kan det være?

Lang debat med ord som historisk øjeblik; visionært o.s.v. - vi har i byrådet netop vedtaget at igangsætte undersøgelser med henblik på at få flyttet Randers havn væk fra den centrale bykerne. For mig er der to primære forhold
  • Vi ønsker en god by for mennesker
  • Vi ønsker en god havn for erhvervslivet
Så derfor er det en logisk konsekvens at få adskilt bycenter og havn, hvilket vil være til fordel for begge. Egentlig meget lig en situation, hvor der ligger en svinebedrift i en landsby - her ville ingen være i tvivl om, at en adskillelse er den bedste løsning.

Indrømmet - selv om beslutningen er logisk bliver processen med at nå i mål både lang og kompliceret.

Etiketter:

Grøn eller grøn eller grøn?

"Vi er byrådets mest grønne parti set over en bred front". Sådan slutter Mogens Nyholm et læserbrev skrevet som svar på mit Radikal NATO-øvelse indlæg.

Jeg må jo give manden ret. Alle andre partier pånær De Radikale har en eller flere byrådsmedlemmer, der har tidligere byrådserfaring. Så derfor er det da helt korrekt, at De Radikale er byrådets mest grønne parti.

Ovenstående blot for at vise, hvor intetsigende etiketten "grøn" er. Nyholm tænker på miljøbevisthed; en troskyldig læser kunne tænke på manglende erfaring, og endelig er der jo også farven grøn.

Etiketter:

10 marts 2007

Visioner for Randers kommune

Så har byrådet brugt et par dage på at opstille visioner for Randers kommune år 2016. En spændende proces dygtig ledet af konsulenterne Lars Lundgaard og Ole Bladt-Hansen, der bl.a tog afsæt i interviews med samtlige medlemmer af byrådet.

Ideen med visionen er, at det skal være en fælles vision, som hele byrådet står bag. Derfor bliver en sådan vision rimelig tandløs fyldt med almindeligheder hentet fra den politiske midterbanes standardsamling over gode politiske intentioner.Bevares - der kom skarpe forslag i processen, men sådanne forslag måtte konsulenterne nødvendigvis lade passere eller gøre så "runde", at alle kunne gå ind for dem.

Dertil kommer, at byrådsedlemmer altså har ganske svært ved at se ud over de problemer og avisoverskrifter, der præger dagligdagen. Det er svært at forestille sig de muligheder, som f.eks. fortsat udvikling indenfor IT vil give samfundet anno 2016.

Set i bakspejlet burde vi have investeret i en inspirationsdag, hvor diverse "fremtidsskuere" som f.eks.Preben Mejer eller Peter Hesseldahl havde givet deres bud på, hvilke muligheder og problemer, de forventer i 2016. Forudsætningen for at kunne opstille en vision er, at man har indsigten elle fantasien til at tænke tanken. Nu skal visionen så ud i offentlig høring, og forhåbentlig resulterer det i - undskyld udtrykket - en række af visionære forslag.


Etiketter:

20 december 2006

Spørgsmål til formanden

På Sammenlægningsudvalgets møde d. 21. november begrundede Jensen Nyhuus et ændringsforslag med en udtalelse fra MTHSU og Overmark stod i vanlig stil og viftede med papiret. Jeg havde gennemlæst ca. 40 høringssvar men huskede ikke lige netop det dokument. Da jeg kom hjem og tjekkede den kommunale e-mail - hvilket jeg kun kan gøre herhjemme - kunne jeg se, at notatet var blevet sendt samme formiddag. Dvs. at os, der kommer direkte fra vort arbejde til mødet, ikke havde mulighed for at læse notatet.

Efter et ekstraordinært Sammenlægningsudvalgsmøde blev der diskuteret Thor-grund. Dette skete uden at medlemmerne havde fået udleveret et nyt notat visende, at de trafikale omkostninger bliver langt under de oprindelig anslåede 65 - 90 mio. kr.

Efter min mening har henning Jensen Nyhuus enten ikke forstået sin rolle og ansvar som øverste administrative leder af forvaltningen eller han har besvær med at udfylde rollen og leve op til ansvaret.

Derfor stillede jeg en række spørgsmål, der kan læses her.

Etiketter: ,

27 november 2006

De forbudte ord - BT turde

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. november beskrev BT, hvorledes Henning Jensen Nyhuus, kommende borgmester i Randers foruden borgmesterlønnen på ca. 750.000 kr. får en årlig pension på 250.000 kr. fra politiet; en invalideydelse på 3.447 kr. pr. mdr. og og en skattefri måndlig ydelse på 2.000 kr. som førtidspensionist.

Reaktionen fra Henning Jensen Nyhuus var typisk: Det er de andres skyld. I følge BT mener han sig udsat for en politisk hetz: "Venstre forsøger at ramme mig. Det er ren ondskab det her. Det er kujonagtigt at gå efter mig med det her. Det er kun Venstre, som har ondt i røven af det her".

Jeg formoder at Henning Jensen Nyhuus dokumenterer disse beskyldninger.

Selv var jeg efter valget (og er det stadig) dybt forundret over, hvordan en person, der kommer til skade i 1995 og i 2001 opgiver at klare 15 timers kontor fleksjob ved politiet og derefter får tilkendt førtidspension (mellemste = 65% invalid) blot to år senere - i 2003 - lader sig opstille som borgmesterkandidat og nu uden synlig problemer klarer et job, der efter sigende typisk kræver 60-70 timer om ugen. Godt nok har han haft både kommunaldirektør og vicekommunaldirektør til at skrive nogle af sine mange læserbreve - men alligevel.

I min søgen efter indsigt nærlæste jeg diverse love, cirkulærer og afgørelser og kom den vej forbi forbi hjemmesiden for Ankestyrelsen, hvor
J.nr. 1004307-02 har så mange lighedspunkter med Jensen Nyhuus sagen, at jeg d. 24. november 2006 bad om aktindsigt. Efter en del ugers ventetid blev jeg meddelt, at jeg intet kunne få at vide - end ikke oversigt over i hvilke instanser sagen var blevet behandlet. På det tidspunkt havde vi stemt om formandsskabet for Sammenlægningsudvalget (jeg stemte som bekendt imod Nyhuus som fmd.) hvorfor jeg ikke forfulgte sagen yderligere.

Men jeg undrer mig stadig - hvordan kan en person i det ene øjeblik end ikke klare et fleksjob for kort tid efter være klar til at binde an med et krævende borgmesterjob.

Etiketter: ,