22 april 2007

Mælkebøtter

Går det an at bruge gift på kommunens fodboldbaner? - risikerer vi at ødelægge miljøet for vore efterkommere?

En ansøgning om dispensation til at bekæmpe rodukrudt (mælkebøtter) med pesticidet
Herbatox på 40 hårdt angrebne fodboldbaner har virkelig fået de dystre og bekymrede miner frem hos udvalgsmedlemmer i Kultur og Fritid og Miljø og Teknik, hvor den radikale formand Mogens Nyholm stemte imod dispensationen. Sagen går nu til byrådet.

Lad mig lige sætte sagen i perspektiv. Det drejer sig om et godkendt middel, som vil blive anvendt af professionel personale. Herbatox kan købes i ethvert byggemarked - også selvom du er så ordblind, at du ikke kan læse brugsanvisningen. Ifølge
Miljøstyrelsen's opgørelser blev der i 2005 solgt en mængde svarende til behandling af 214.000 hektar (dog atypisk højt).
40 fodboldbaner svarer ca. til 40 hektar!

Det virksomme stof i Herbatox er MCPA. Det er et af de stoffer, som DMU kigger efter i det såkaldte landovervågningsprogram. Ifølge seneste
rapport for 2005 fandt man ingen vandprøver med MCPA - hverken under eller over grænseværdien på 0,1 mikrogram/l.

I hele perioden 1993 - 2005 blev der foretaget 1.453 analyser for MCPA og der blev fundet 11 analyser med spor af MCPA - ingen var over grænseværdien.


Bedste sikkerhed for en hurtig nedbrydning af MCPA fås ved at sprøjte hvert år! Bakterier i jorden sørger for nedbrydningen, og disse opformeres når de "fodres" regelmæssig. Se f.eks. N. T. L. TORSTENSSON, J. STARK, B. GÖRANSSON (1975) The effect of repeated applications of 2,4-D and MCPA on their breakdown in soil Weed Research 15 (3), 159?164.


Det absolut sikreste er naturligvis manuel fjernelse af mælkebøtter - det benytter jeg selv på knap 1.000 m2 græsplæne, idet græsset så straks får plads til at vokse.

Etiketter: