09 juni 2007

Gode intentioner er ikke nok

Deltog sammen med Finn Hansen (miljøchef) i en klimakonference arrangeret af vores venskabskommune Ålesund i Norge, hvor også var deltagere fra de øvrige venskabskommuner: Lahti i Finland, Västerås i Sverige og Akureyri på Island.

Konferencen fik besøg af den norske miljøminister Helen Bjørnøy, der i sit indlæg ganske følelsesladet beskrev alvoren i og nødvendigheden af, at vi gør en indsats mod klimaændringen. Der var så tid til spørgsmål.

"Hvordan ser du på brug af vindmøller som led i nedbringelse af CO2" lød et af spørgsmålene. Så kom der godt nok uld i mund. Selv havde jeg foregående aften diskuteret problematikken med en fra administrationen i Ålesund. Han fortalte om en folkeafstemning, hvor der blev sagt nej til vindmøller i havet ud for Ålesund.

Fra Västerås havde vi tidligere hørt om en lang række tiltag til som kommune at bidrage til nedbringelse af CO2. Bl.a. fik vi udleveret en lille folder med retningslinier for transport i embeds medfør. Af den fremgår f.eks., at ved afstande under 2 km går man eller benytter cykel. Og at man benytter lufthavnsbus frem for taxi, når man skal til lufthavnen.

Finn og jeg tog lufthavnsbussen - folkene fra Västerås tog en taxi.

Gode intentioner er ikke nok - de skal følges af handling - også selvom det indebærer upopulære beslutninger eller endnu værre - kræver en indsats af en selv!

Etiketter: