29 februar 2008

Husdyrloven: At tælle til fire

Så behandlede miljø- og teknikudvalget for anden gang forslaget til administrationspraksis for husdyrloven. Erik Bo og jeg havde forberedt os godt - selv har jeg en tyk mappe med lovtekst, bekendtgørelse, vejledning, supplerende vejledning og diverse notater, der bl.a. specifikt beskriver hvordan særdeles følsomme Randers Fjord er indregnet i det generelle beskyttelsesniveau.

Mappen er fyldt med understregninger, henvisninger og stritter med gule post-it sedler.

Men vi kan være nok så kloge og stadig kan de andre noget som vi ikke kan: De kan tælle til fire og i byrådet kan de tælle til 16.

Etiketter: