06 marts 2008

Utrolige Mogens Nyholm - hvor får han det fra?

Af dagens Amtsavis fremgår, at Mogens Nyholm opfatter den af udvalget vedtagne administrationsgrundlag af Husdyrloven som en kompromisløsning, og at "Jens Peter Hansen er med i kompromisset. At han siger noget andet nu kan jeg ikke forholde mig til".

Hva' be' har? Hvilket kompromis?. Og hvordan kan Mogens Nyholm overhovedet få opfattelsen af, at vi skulle være enige om den vedtagne administrationspraksis?

Fakta er følgende (se det officielle referat her):
  • Sagen er behandlet på to udvalgsmøder - der er ikke flyttet et komma i forvaltningens indstilling.
  • Forvaltningens indstilling til administrationspraksis er Tiltrådt. På dansk betyder det, at et flertal i udvalget støtter indstillingen - den er vedtaget, og herefter gælder beslutningen - uanset om den havde opbakning af fire eller syv udvalgsmedlemmer.
  • V (Jens Peter Hansen og Erik Bo Andersen) tog forbehold overfor administrationsgrundlagets vage bestemmelser. Ordet forbehold er gængs kommunal/politisk sprogbrug for, at det her kan man ikke gå ind for. Tænk f.eks. på Danmarks fire EU forbehold eller sagen om sprøjtning af fodboldbaner, hvor Mogens Nyholm i udvalget tog forbehold og begærede sagen i byrådet, hvor han stemte imod.
  • Under udvalgsmødet endte behandlingen af sagen med, at jeg begærede den forelagt byrådet. Vi holdt en kort pause, og efter initiativ fra Erik Bo blev vi enige om alligevel ikke at begære sagen i byrådet. Dette meddelte vi det øvrige udvalg efter pausen. Vor motivation var, at det ville være bedre evt. at løfte en konkret sag til byrådet, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

Selv ikke med min bedste vilje kan jeg finde en plausibel forklaring på, hvorfor Mogens Nyholm har opfattelsen af, at vi skulle have indgået et kompromis, som vi alle er med i.Etiketter: ,

Miljøstyrelsen udtaler sig om bedriftsbalancer

Administrationsgrundlaget for husdyrloven er efter min mening udfærdiget uden at følge den supplerende vejledning. Derfor indeholder administrationsgrundlaget mulighed for at forlange bedriftsbalance for fosfor og ingen merudvaskning af nitrat på bedriftsniveau.

Et svar fra Miljøstyrelsen på fem spørgsmål stillet af Vesthimmerlands Kommune bekræfter til fulde min opfattelse. Af svaret fremgår bl.a. at

?Det vil derfor ikke være i overensstemmelse med lovens intentioner og den nævnte vejledning såfremt kommunen i de enkelte godkendelsessager stiller krav med henblik på, at der ikke må være nogen merudledning fra arealerne?.

Læs spørgsmål og svar her

Etiketter:

29 februar 2008

Husdyrloven: At tælle til fire

Så behandlede miljø- og teknikudvalget for anden gang forslaget til administrationspraksis for husdyrloven. Erik Bo og jeg havde forberedt os godt - selv har jeg en tyk mappe med lovtekst, bekendtgørelse, vejledning, supplerende vejledning og diverse notater, der bl.a. specifikt beskriver hvordan særdeles følsomme Randers Fjord er indregnet i det generelle beskyttelsesniveau.

Mappen er fyldt med understregninger, henvisninger og stritter med gule post-it sedler.

Men vi kan være nok så kloge og stadig kan de andre noget som vi ikke kan: De kan tælle til fire og i byrådet kan de tælle til 16.

Etiketter: