03 november 2008

Indlæg på Cykelkonference 2008 i Odense

Vejdirektoratet afholdte Cykelkonference 2008 den 6. - 7. oktober i Odense. Jeg var inviteret til sammen med Anker Boye, Odense og Ango Winther, Aarhus at give et indlæg om Kommunale initiativer og ønsker. Randers når jo desværre hverken Odense eller Århus til sokkeholderne når vi snakker cykling - f.eks. har Århus netop udarbejdet en 50 mio. kr cykelhandlingsplan.

Jeg valgte i stedet at introducere tilhørerne til hvordan cykling indgår i det politiske spil i en kommune som Randers og sikkert tilsvarende i mange andre kommuner: Hvordan små isolerede projekter bliver givet som gaver til specifikke (protest)grupper eller politikere, der således får et trofæ at fremvise hjemme i sognet.

Du kan se min powerpoint præsentation her:

Etiketter: