14 maj 2009

Kofod og landbruget

 Preben Kofod skriver i lørdagens avis, at ?Landbruget har aldrig brugt så megen gødning og kemikalier, som det er tilfældet nu?.

Gad vide hvad Kofod mener med ?landbruget?? Det kan ikke være dansk landbrug. Her er pesticidforbruget mere end halveret og gødningsforbruget er faldet med ca. 30 procent i forhold til højeste forbrug. Det er banalt at tjekke dette i Statistikbanken under Danmarks Statistik.

Kofod bekymrer sig også om penicillinrester udspredt med husdyrgødningen. Danmarks Miljøundersøgelser undersøgte forekomsten af 31 lægemiddelstoffer og fandt 13 af disse i det rensede spildevand fra rensningsanlæg. Derimod fandt de ikke rester i vandløb, drænvand og grundvand fra områder med spredning af gylle.

Ærlig talt ? afstanden mellem hvad Preben Kofod skriver og de faktiske forhold, får mig til at mindes den irakiske informationsminister under Golf krigen.

Naturligvis påvirker fødevareproduktion. Samfundsmæssigt har den en betydende positiv økonomisk og beskæftigelsesmæssig effekt, og miljømæssigt har den en negativ effekt. Der står ingensteds skrevet, at vi skal have en stor fødevareproduktion i Danmark. Vi kan som samfund vælge at prioritere det danske miljø på bekostning af økonomi og beskæftigelse.

Etiketter: