12 oktober 2009

Kofods fornemmelse for fakta

Preben Kofod skrev d. 10. maj, at ?Landbruget har aldrig brugt så megen gødning og kemikalier, som det er tilfældet nu?. Et banalt tjek hos Danmark Statistik viste på det tidspunkt, at forbruget i 2007 var under det halve af det højeste forbrug, der blev registreret i 1984.

I september udsendte Miljøstyrelsen Bekæmpelsesmiddelstatistikken 2008. Tallene viser desværre, at behandlingshyppigheden er steget med 26 % og salget af virksomt stof er steget fra 3316 tons i 2007 til 3998 tons i 2008.

Kofod skriver nu, at ?Nye tal fra Miljøstyrelsen dokumenterer, at forbruget af gift i landbruget er steget med 31 procent?.

Kofod har stadig ikke styr på fakta - de 31 % er en af Miljøstyrelsen erkendt fejlberegning. Det korrekte tal er 26 % og dækker behandlingshyppighed ? forbruget kendes faktisk ikke. Salget af virksomt stof steg med 20,5 %, hvilket bringer niveauet op på godt halvdelen af hvad det var, da forbruget var højest.

Det er i orden, at Preben Kofod ønsker konventionelt dansk landbrug lukket. Men det er ikke i orden, at han argumenterer uden respekt for fakta.

Etiketter: