21 april 2007

Rygning

Ros til en modig forvaltning i Sundhed og Ældre for at indstille, at kommunalt ansatte ikke må ryge i arbejdstiden og at rygning ikke må foregå på matriklen. Det gav naturligvis anledning til noget "larm", og Amtsavisen bad via e-mail om byrøddernes mening.

Her er kopi af mit svar:

-----
Jeg går definitivt ind for konsekvent at beskytte enhver mod passiv rygning.

Jeg tilstræber stedse, at kommunens borgere for mest mulig for deres skattekroner. Unødig spild skal undgås. Ser man på en livsstilsfaktor som rygning er sammenhængen mellem rygning og sygefravær klart bekræftet og dokumenteret. Rygere er hyppigere og mere fraværende end ikke rygere. Dvs. et unødig spild.

Forbud mod rygning i arbejdstiden er et logisk og konsekvent middel til at forfølge ovenstående.

Et forbud mod rygning på kommunens matrikel er ikke et hensigtmæssigt middel - vi vil f.eks. kunne få situationer, hvor borgerne på vej ind på matriklen skal igennem en gruppe rygere, og vi vil tillige behandle rygende medarbejdere forskellig afhængig af hvor stor en matrikel de er placeret på. Derimod kan jeg gå ind for rygeregler i stil med disse anvendt i Hørsholm kommune:

  • På hver arbejdsplads skal der findes ét sted (rådhuset betragtes som ét sted), hvor der må ryges udendørs. Området må ikke være synligt for borgere og brugere m.fl.
  • Rygning må ikke foregå foran åbne døre og vinduer, og må ikke på nogen måde kunne genere andre.
  • Der opstilles ikke askebæger eller lignende. Den enkelte ryger er ansvarlig for at tage cigaretskod med til en affaldsspand.

-----

D.d. bragte Amtsavisen svar fra stort set alle. Det er sørgeligt at se, at der stadig er en del byrødder, der stadig snakker om rygerum og at man skal snakke sig tilrette. Nej - vi bør gøre rygning så besværlig som mulig. Som samfund mister vi altså netto ca. 20 mia. kr om året pga. rygning.

Etiketter: ,