08 maj 2007

Tillykke til 9.000 ansatte i Randers kommune

Det lykkedes at få vedtaget en rygepolitik, hvorefter at 1) rygning foregår ikke i arbejdstiden og 2) rygning foregår ikkke i kommunens bygninger eller biler.

Debatten var lang, men argumenterne fra "lad-os-spørge-personalet" siden var tynde - meget tynde. Anderledes kunne det ikke være - der er jo efterhånden ingen tvivl om, at rygerum og "det finder personalet selv ud af" ikke virker. Seneste rapport fra det amerikanske sundhedsvæsen slår fast, at There is No Risk-Free Level of Exposure og at rygerum og ventilation ikke virker i praksis.

Flertallet i byrådet turde tage beslutningen om, at ikke-rygere skal være fri for røg indendørs - også selvom det betyder, at rygere nødvendigvis må gå udenfor. Den beslutning tror jeg, at rigtig mange vil bifalde - spillereglerne er nu klokkeklare, og en kilde til irritation mellem medarbejdere er fjernet.

Etiketter: ,

04 maj 2007

Overordnet rygepolitik er ikke personalepolitik

Et ofte set men utiltalende kneb i politiske debatter er at tillægge en modstander sysnspunkter, som vedkommende ikke har. Så bliver det jo ulig lettere at argumentere mod denne.

Borgmester Henning Jens en Nyhuus benytter den fremgangsmåde i
sit svar på min læserbrev. Han fremstiller det som om, at jeg i mit debatindlæg udtrykker en holdning om, at Randers er en skodby. Forkert.

Jeg skrev at "Skulle nogen stadig have den gamle opfattelse af Randers som en identitetsløs skodby..." Og nogen har haft opfattet Randers som en identitetsløs skodby - se f.eks. artiklen om branding i
Danske Kommuner nr. 5, 2007, hvor det forklares, at Da branding-processen gik i gang i 2003 var Randers identitetsløs og splittet og Steffen Gulmann siger Folk kaldte det ligefrem en skodby.

Det er da positivt, at Nyhuus mener at rygning er usundt, og at det skal begrænses i størst muligt omfang. Udsagnet falder desværre til jorden, når han gør rygepolitikken til et personalepolitisk anliggende. Rigtig mange ikke-rygere har oplevet dilemmaet på egen arbejdsplads: Røgen irriterer men man ønsker ikke at tage konflikten ked rygende arbejdskollegaer.

Som politikere skal vi tage ansvaret for at beslutte, at rygning er en privat sag, og at al rygning foregår udendørs. Den konkrete udmøntning indenfor disse rammer er personalepolitik.

Etiketter: ,

26 april 2007

Rygning: De Radikale viser vejen

Det er en stående joke, at de radikale aldirg kan tage et standpunkt. Det gælder så absolut ikke når der snakkes rygning - her er de befriende klare i mælet.

Her er de radikales Charlotte Fichers udmelding i anledning af den nye rygelov:

"Loven er hullet som en si. I store kontorbygninger kan man ryge fra kælder til loft. Og på små værtshuse giver loven nul beskyttelse, til trods for at det er dér, at røgen er det største sundhedsproblem. Man lægger hele molevitten an på rygerum og rygekabiner, selvom enhver med forstand på tingene ved, at de ikke beskytter godt nok."

Charlotte Fischer peger samtidig på, at passiv rygning koster 2000 dødsfald årligt. Det er mere end, hvad stofmisbrug, trafikulykker og usikker sex koster tilsammen.

"Vi ved, at passiv rygning er dødsens farligt. Vi svigter vores ansvar, når vi ikke bruger den viden og beskytter folk mod denne sundhedsrisiko. Med loven tøffer vi af sted og accepterer, at folk hvert år dør, fordi de blev udsat for passiv rygning. Vi overhales af lande over hele Europa. De lande har for længst fået øjnene op for faren."

Jeg kan ikke sige det bedre selv.

Etiketter: ,

24 april 2007

TV debat om rygepolitik

Deprimerende at se, hvordan Henning Jensen Nyhuus, Jørgen Winther og Jette Husum forsøgte at sende rygepolitikken tilbage til hvor vi var for fem år siden.

Se udsendelsen her

Etiketter: ,

21 april 2007

Rygning

Ros til en modig forvaltning i Sundhed og Ældre for at indstille, at kommunalt ansatte ikke må ryge i arbejdstiden og at rygning ikke må foregå på matriklen. Det gav naturligvis anledning til noget "larm", og Amtsavisen bad via e-mail om byrøddernes mening.

Her er kopi af mit svar:

-----
Jeg går definitivt ind for konsekvent at beskytte enhver mod passiv rygning.

Jeg tilstræber stedse, at kommunens borgere for mest mulig for deres skattekroner. Unødig spild skal undgås. Ser man på en livsstilsfaktor som rygning er sammenhængen mellem rygning og sygefravær klart bekræftet og dokumenteret. Rygere er hyppigere og mere fraværende end ikke rygere. Dvs. et unødig spild.

Forbud mod rygning i arbejdstiden er et logisk og konsekvent middel til at forfølge ovenstående.

Et forbud mod rygning på kommunens matrikel er ikke et hensigtmæssigt middel - vi vil f.eks. kunne få situationer, hvor borgerne på vej ind på matriklen skal igennem en gruppe rygere, og vi vil tillige behandle rygende medarbejdere forskellig afhængig af hvor stor en matrikel de er placeret på. Derimod kan jeg gå ind for rygeregler i stil med disse anvendt i Hørsholm kommune:

  • På hver arbejdsplads skal der findes ét sted (rådhuset betragtes som ét sted), hvor der må ryges udendørs. Området må ikke være synligt for borgere og brugere m.fl.
  • Rygning må ikke foregå foran åbne døre og vinduer, og må ikke på nogen måde kunne genere andre.
  • Der opstilles ikke askebæger eller lignende. Den enkelte ryger er ansvarlig for at tage cigaretskod med til en affaldsspand.

-----

D.d. bragte Amtsavisen svar fra stort set alle. Det er sørgeligt at se, at der stadig er en del byrødder, der stadig snakker om rygerum og at man skal snakke sig tilrette. Nej - vi bør gøre rygning så besværlig som mulig. Som samfund mister vi altså netto ca. 20 mia. kr om året pga. rygning.

Etiketter: ,