04 maj 2007

Overordnet rygepolitik er ikke personalepolitik

Et ofte set men utiltalende kneb i politiske debatter er at tillægge en modstander sysnspunkter, som vedkommende ikke har. Så bliver det jo ulig lettere at argumentere mod denne.

Borgmester Henning Jens en Nyhuus benytter den fremgangsmåde i
sit svar på min læserbrev. Han fremstiller det som om, at jeg i mit debatindlæg udtrykker en holdning om, at Randers er en skodby. Forkert.

Jeg skrev at "Skulle nogen stadig have den gamle opfattelse af Randers som en identitetsløs skodby..." Og nogen har haft opfattet Randers som en identitetsløs skodby - se f.eks. artiklen om branding i
Danske Kommuner nr. 5, 2007, hvor det forklares, at Da branding-processen gik i gang i 2003 var Randers identitetsløs og splittet og Steffen Gulmann siger Folk kaldte det ligefrem en skodby.

Det er da positivt, at Nyhuus mener at rygning er usundt, og at det skal begrænses i størst muligt omfang. Udsagnet falder desværre til jorden, når han gør rygepolitikken til et personalepolitisk anliggende. Rigtig mange ikke-rygere har oplevet dilemmaet på egen arbejdsplads: Røgen irriterer men man ønsker ikke at tage konflikten ked rygende arbejdskollegaer.

Som politikere skal vi tage ansvaret for at beslutte, at rygning er en privat sag, og at al rygning foregår udendørs. Den konkrete udmøntning indenfor disse rammer er personalepolitik.

Etiketter: ,

1 Kommentar:

Anonymous Jon Krogh skrev...

Så langt at alle har ret til ikke at ryge vil jeg tilslutte mig synspunktet, men at den eneste rigtige politik er rygning udendørs mener jeg er forkert. Bare at dumpe problemet i moder natur har aldrig været en farbar vej. Når der nu findes produkter der på dokumenteret vis, både fjerner røgen samt tager hånd om skodderne, burde det så ikke være et værdig rygepolitisk option.
Det mener jeg.

11:01 AM  

Send en kommentar

<< Retur