29 marts 2008

Så rablede det igen for Nyhuus

På byrådsmødet d. 26. marts havde vi en lang diskussion om Helhedsplan for skoleområdet. Fra borgerlig side forsøgte os med et forslag om, at vi skal hører skolebestyrelser, lærere og forældre, inden vi træffer beslutninger. Socialdemokratiet, Radikale og Beboerlisten mener ikke at kunne debattere noget som helst med henvisning til deres valgløfte om ikke at lukke skoler i denne valgperioder (og vi snakker altså skolestruktur for de næste 10 år!).

Da Nyhuus skal runde debatten af rabler det fuldstændig for ham: Dybt forundret må vi høre på, at han lægger to læserbreve skrevet af ikke-byrådsmedlemer til grund for, hvad vi borgerlige mener! Han havde sågar medbragt udklippene! Du kan høre farcen via dette link - "spol" frem til slutningen af optagelsen Helhedsplan for skoleområdet eller læs vedhæftede udskrift (link herunder).

Jeg valgte at forlade byrådssalen - det var simpelthen aldeles barnagtigt og det af ham, der rent teknisk har titlen som borgmester.
Nyhuus-inddrager-laeserbreve-i-byraadsdebat.doc

Etiketter: ,

04 maj 2007

Overordnet rygepolitik er ikke personalepolitik

Et ofte set men utiltalende kneb i politiske debatter er at tillægge en modstander sysnspunkter, som vedkommende ikke har. Så bliver det jo ulig lettere at argumentere mod denne.

Borgmester Henning Jens en Nyhuus benytter den fremgangsmåde i
sit svar på min læserbrev. Han fremstiller det som om, at jeg i mit debatindlæg udtrykker en holdning om, at Randers er en skodby. Forkert.

Jeg skrev at "Skulle nogen stadig have den gamle opfattelse af Randers som en identitetsløs skodby..." Og nogen har haft opfattet Randers som en identitetsløs skodby - se f.eks. artiklen om branding i
Danske Kommuner nr. 5, 2007, hvor det forklares, at Da branding-processen gik i gang i 2003 var Randers identitetsløs og splittet og Steffen Gulmann siger Folk kaldte det ligefrem en skodby.

Det er da positivt, at Nyhuus mener at rygning er usundt, og at det skal begrænses i størst muligt omfang. Udsagnet falder desværre til jorden, når han gør rygepolitikken til et personalepolitisk anliggende. Rigtig mange ikke-rygere har oplevet dilemmaet på egen arbejdsplads: Røgen irriterer men man ønsker ikke at tage konflikten ked rygende arbejdskollegaer.

Som politikere skal vi tage ansvaret for at beslutte, at rygning er en privat sag, og at al rygning foregår udendørs. Den konkrete udmøntning indenfor disse rammer er personalepolitik.

Etiketter: ,

24 april 2007

TV debat om rygepolitik

Deprimerende at se, hvordan Henning Jensen Nyhuus, Jørgen Winther og Jette Husum forsøgte at sende rygepolitikken tilbage til hvor vi var for fem år siden.

Se udsendelsen her

Etiketter: ,

20 december 2006

Spørgsmål til formanden

På Sammenlægningsudvalgets møde d. 21. november begrundede Jensen Nyhuus et ændringsforslag med en udtalelse fra MTHSU og Overmark stod i vanlig stil og viftede med papiret. Jeg havde gennemlæst ca. 40 høringssvar men huskede ikke lige netop det dokument. Da jeg kom hjem og tjekkede den kommunale e-mail - hvilket jeg kun kan gøre herhjemme - kunne jeg se, at notatet var blevet sendt samme formiddag. Dvs. at os, der kommer direkte fra vort arbejde til mødet, ikke havde mulighed for at læse notatet.

Efter et ekstraordinært Sammenlægningsudvalgsmøde blev der diskuteret Thor-grund. Dette skete uden at medlemmerne havde fået udleveret et nyt notat visende, at de trafikale omkostninger bliver langt under de oprindelig anslåede 65 - 90 mio. kr.

Efter min mening har henning Jensen Nyhuus enten ikke forstået sin rolle og ansvar som øverste administrative leder af forvaltningen eller han har besvær med at udfylde rollen og leve op til ansvaret.

Derfor stillede jeg en række spørgsmål, der kan læses her.

Etiketter: ,

27 november 2006

De forbudte ord - BT turde

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. november beskrev BT, hvorledes Henning Jensen Nyhuus, kommende borgmester i Randers foruden borgmesterlønnen på ca. 750.000 kr. får en årlig pension på 250.000 kr. fra politiet; en invalideydelse på 3.447 kr. pr. mdr. og og en skattefri måndlig ydelse på 2.000 kr. som førtidspensionist.

Reaktionen fra Henning Jensen Nyhuus var typisk: Det er de andres skyld. I følge BT mener han sig udsat for en politisk hetz: "Venstre forsøger at ramme mig. Det er ren ondskab det her. Det er kujonagtigt at gå efter mig med det her. Det er kun Venstre, som har ondt i røven af det her".

Jeg formoder at Henning Jensen Nyhuus dokumenterer disse beskyldninger.

Selv var jeg efter valget (og er det stadig) dybt forundret over, hvordan en person, der kommer til skade i 1995 og i 2001 opgiver at klare 15 timers kontor fleksjob ved politiet og derefter får tilkendt førtidspension (mellemste = 65% invalid) blot to år senere - i 2003 - lader sig opstille som borgmesterkandidat og nu uden synlig problemer klarer et job, der efter sigende typisk kræver 60-70 timer om ugen. Godt nok har han haft både kommunaldirektør og vicekommunaldirektør til at skrive nogle af sine mange læserbreve - men alligevel.

I min søgen efter indsigt nærlæste jeg diverse love, cirkulærer og afgørelser og kom den vej forbi forbi hjemmesiden for Ankestyrelsen, hvor
J.nr. 1004307-02 har så mange lighedspunkter med Jensen Nyhuus sagen, at jeg d. 24. november 2006 bad om aktindsigt. Efter en del ugers ventetid blev jeg meddelt, at jeg intet kunne få at vide - end ikke oversigt over i hvilke instanser sagen var blevet behandlet. På det tidspunkt havde vi stemt om formandsskabet for Sammenlægningsudvalget (jeg stemte som bekendt imod Nyhuus som fmd.) hvorfor jeg ikke forfulgte sagen yderligere.

Men jeg undrer mig stadig - hvordan kan en person i det ene øjeblik end ikke klare et fleksjob for kort tid efter være klar til at binde an med et krævende borgmesterjob.

Etiketter: ,

14 november 2005

De forbudte ord

Jyllandsposten fik rigtig ørene i maskinen, da de vovede at publicere billeder af Muhammed. Jeg beskrev i debatindlægget Purhus borgernes dilemna den bekymring, som rigtig mange har - at Nyhuus slet ikke kan bruges som borgmester.

Og så fik jeg ellers ørene i maskinen - selv uden for kommunen kom der skæld ud (godt nok fra en af systemets venner). En tårevædet, langstrakt indlæg med ord som "den politiske svinehunds ansigt" og antydninger af, at jeg selv - der ifølge skribenten er at finde på den absolut yderste flanke i Purhus - havde "opfundet" historien.

I mit indlæg havde jeg sammenlignet Anders Buhl-Christensen og Henning Nyhuus. Naturligvis ikke som mennesker, men i relation til jobbet som borgmester. I den anledning benyttede jeg ordet "ikke-erhvervsaktiv" - Nyhuus er som bekendt førtidspensionist, men netop for at undgå ord, der kunne opfattes som værdiladet, valgte jeg "ikke-erhvervsaktiv". At jeg overhovedet vil være bekendt at nævne, at Nyhuus ikke er erhvervsaktiv, bliver så udlagt som udtryk for Venstres menneskesyn.

Sandheden er åbenbart ilde hørt. Det er ikke mig, der har valgt at have Nyhuus som borgmesterkandidat, men at skyde budbringeren er jo altid den lette løsning.

Jeg håber inderligt, at borgerne vælger den rigtige løsning i morgen.

Etiketter:

01 november 2005

Mennesket i centrum

Sagen er ganske simpel proklamerede Nyhuus på det godt besøgte vælgermøde i Assentoft: Mennesket skal i centrum!

Nå-dada - det lød egentlig bekendt. Jeg stillede derfor Nyhuus spørgsmålet: Når du siger Mennesket i centrum - er det så det samme som Mennesket frem for systemet? Hans svar var et kort og præcist Ja.

Mennesket frem for systemet er titlen på Venstre's principprogram vedtaget på Landsmødet i 1995. Titlen er valgt netop fordi denne sætning rummer kernen af Venstres holdninger og måde at anskue verden på.

At Nyhuus er nået frem til samme anskuelse kan vi da kun glædes over.

Etiketter: