05 juni 2007

Sprøjtegift fosser ned i grundvandet?

Sådan sagde den radikale formand for Miljø og Teknik under byrådets debat om vilkår for bortforpagtning af landbrugsjord.

Måske derfor, at han under byrådsmødet drak 4 flasker kildevand, selvom det indebærer en miljømæssig belastning i form af energiforbrug til lastbiltransport og produktion af plastikflasker.

Han kunne rolig have drukket vandet fra hanen - selvfølgelig er det noget pjat at komme med en udmelding om, at sprøjtegifte fosser ned i grundvandet.

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) overvåger løbende grundvandet. Det har de gjort siden 1989. Nyeste rapport er Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Fra denne rapport kan man klikke sig ind på et interaktivt kort med markering af alle vandværker. Hvor der er fundet prøver over grænseværdien på o,1 my er vandværket markeret med rød farve. I Randers kommune gælder det for boringer i Langå (7/2006), Øster Tørslev (2/2002) , Hald (1/2002) og Ølst (4/2000). Tal i parenteser angiver prøver over grænseværdi og seneste år for fund over grænseværdi.

Alle fund over grænseværdi skyldes 2,6-Dichlorbenzamid bedre kendt som BAM, der typisk stammer fra Prefix, der blev forbudt i 1996. Prefix blev brugt til at strø på grusbelægninger og lignende befæstede arealer - dvs. det blev ikke benyttet på landbrugsafgrøder.

For god ordens skyld bør nævnes, at grænseværdien på 0,1 my ikke er en sundhedsmæssig bestemt værdi, men alene et EU niveau for pesticidfrit drikkevand. Ud fra Cohr og Simonsen (2004) kan det beregnes, at en voksen kan tåle at drikke 1.750 m3 om dagen af vand, hvor indholdet af BAM er på den nuværende grænseværdi (se side 186)

Etiketter: ,