06 marts 2008

Miljøstyrelsen udtaler sig om bedriftsbalancer

Administrationsgrundlaget for husdyrloven er efter min mening udfærdiget uden at følge den supplerende vejledning. Derfor indeholder administrationsgrundlaget mulighed for at forlange bedriftsbalance for fosfor og ingen merudvaskning af nitrat på bedriftsniveau.

Et svar fra Miljøstyrelsen på fem spørgsmål stillet af Vesthimmerlands Kommune bekræfter til fulde min opfattelse. Af svaret fremgår bl.a. at

?Det vil derfor ikke være i overensstemmelse med lovens intentioner og den nævnte vejledning såfremt kommunen i de enkelte godkendelsessager stiller krav med henblik på, at der ikke må være nogen merudledning fra arealerne?.

Læs spørgsmål og svar her

Etiketter: